Szkolenia

Firma AM Audit posiada należycie wykwalifikowaną i skuteczną grupę trenerów - szkoleniowców realizujących Autorskie programy szkoleniowe
w zakresie obowiązujących systemów jakościowych, kształtowania właściwych postaw - komunikacji interpersonalnej pracowników z działów produkcji, działań marketingowych, prawa UE, handlu z krajami UE, krajami poza UE, Jednolitego Rynku UE.

Programy te cieszą się dużym uznaniem nie tylko wśród naszych Klientów ale również organizacji, których celem jest podniesienie świadomości
i umiejętności pracowników w tym zakresie.

Nasze szkolenia realizowane są m.in. na podstawie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie zarejestrowana pod numerem 2.32/00048/2004.

Szkolenia prowadzone są w miejscu i czasie dostosowanym do potrzeb Klienta.

Dla weryfikacji prowadzonych szkoleń prowadzona jest ich ewaluacja i ocena świadczonych przez nas usług przez samych uczestników szkoleń. Dla zainteresowanych nasi trenerzy przygotowują raporty ze szkoleń uwzględniające poziom efektywności i sprawdzenia wiedzy uczestników szkoleń!

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkoleniowym oraz szczegółową ofertą szkoleniową :

UWAGA! Wybrane szkolenia kończą się dla jego uczestników testem sprawdzającym poziom wiedzy - przygotowywanym indywidualnie dla każdego Klienta!

Wyślij zapytanie do konsultanta